Szkoła Pitagorasa

Założył w Krotonie szkołę pitagorejczyków w roku 529 p.n.e., będąc m.in. spadkobiercą idei Ferekydesa z Syros i Hermodamasa z Samos[11]. Od ok. 509 p.n.e. przebywał w Metaponcie, choć według niektórych tylko 40 dni. Wykłady odbywały się w jego domu, a na swoich uczniów wybierał osoby zdolne do milczenia, które byłyby w stanie zachowywać w tajemnicy jego nauki. Za nieprzyzwoite uważał „uliczne filozofowanie”, co mogło się jednak sprowadzać do plotek na temat wychowania lub zwykłej niedyskrecji[12]. Nauczał ukryty przed słuchaczami, dla których miało być to jedynie formą próby[13], stosując przekaz przy pomocy symboli, tak jak czynili to Egipcjanie[14].

Pitagoras

Urodzony

-ur. ok. 572 p.n.e.

– zm. ok. 497 p.n.e. w Metaponcie

grecki matematyk, filozof, mistyk kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem. Według większości opisów Pitagoras żył około 80 lat, chociaż relacja anonimowego autora twierdzi, iż żył on aż 104 lata

Dzieła Archimedesa

  • O liczeniu piasku – o wielkich liczbach i o nieskończoności. Rozszerzył tu system liczbowy Greków (dotychczas sięgający liczby 10000 – miriada) i oszacował liczbę ziarenek piasku we wszechświecie jako 10 63 {\displaystyle 10^{63}} 10^{{63}}. Największą rozważaną przez niego liczbą była 10 8 ⋅ 10 16 {\displaystyle 10^{8\cdot 10^{16}}} 10^{{8\cdot 10^{{16}}}}.
  • O liniach spiralnych – wprowadził tu spiralę Archimedesa
  • O kuli i walcu – wyprowadza wzory na pole powierzchni i objętość kuli, walca i czaszy kulistej.
  • O konoidach i sferoidach – o krzywych stożkowych
  • O ciałach pływających – definicja praw hydrostatyki i aerostatyki
  • Elementy mechaniki – podstawy mechaniki teoretycznej
  • O liczbie PI – badał liczbę Pi

Witaj, świecie!

Witaj na mojej stronie opartej na WordPress-ie.

Skoro widzisz ten tekst, to oznacza to, że moja strona nie jest jeszcze w pełni gotowa – do tej pory została przeprowadzona szybka instalacja WordPress-a, za pomocą automatycznego instalatora w darmowym hostingu PRV.PL.

Instalator skryptów umożliwia zamieszczenie na naszej stronie takich skryptów jak WordPress, Joomla czy forum phpBB. Nie musimy się martwić o ustawienia, uprawnienia oraz dane dostępowe do bazy MySQL – wszystko przebiega automatycznie, wystarczy pojedyncze kliknięcie i po kilku sekundach na naszej stronie pojawia się gotowy skrypt, a my otrzymujemy dane dostępowe do panelu administratora i od razu możemy przystąpić do publikacji naszej strony, bez zagłębiania się w szczegóły techniczne. Zobacz jak to wygląda »